На гости на ГЦДОУД 2 клас

През изминалата седмица учениците от  ГЦДОУД 2 имаха гост родител в часовете за занимания по интереси. Запрянка Бойчева разказа за професията на учителя. Децата слушаха с голям интерес. В групата има  много момиченца, които имат желание да станат учителки. Г-жа Бойчева е класен ръководител на 1 в клас и майка на Галина Бойчева от 2 клас.