На гости на децата от ЦНСТ – Раковски

Учениците от 1в клас на нашето училище изработиха коледни картички с пожелания към децата от ЦНСТ в град Раковски. Родителите подготвиха коледни торбички, а класният ръководител Запрянка Бойчева с още много лакомства и любов занесе на децата от защитеното жилище пожеланията на първокласниците. Децата бяха радостни, някои от тях изнесоха импровизиран концерт и отправиха своите благодарности към съученици и родители.