На гости на Марти

Марти е ученик от 1в клас. Независимо че е в самостоятелна форма на обучение поради здравословни проблеми, Марти не е забравен от своите съученици. На 23 декември заедно с г-жа Елена Стоянова ученици т 7 клас посетиха малкия първокласник и му занесоха поздрави, пожелание за много здраве, подаръци.