„Нестле за по-здрави деца“

Учебната 2018-2019 година стартира с мащабен дългосрочен проект на NESTLE “По-здрави деца“, който има за цел да спомогне за изграждане на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот . Проектът стартира с подкрепата на МОН и РУО – Пловдив и апелира към включване на възможно повече ученици от начален етап за провеждане на забавни и атрактивни уроци, свързани с балансираното хранене. Проектът ще даде възможност на училищата да подобрят материалната и спортно-техническата си база.

ОУ „Гео Милев“ се включи в тази инициатива, като с това ще ангажира и провокира интереса на децата към балансираното хранене и активния начин на живот.