Неучебни дни – 9 и 10 ноември

Уважаеми родители, колеги и ученици,

със заповед на кмета на община Раковски дните 9 и 10 ноември 2021 г. са обявени за неучебни.

Учебните занятия се възстановяват на 11.11.2021 г. за децата от 3 и 4 възрастова група, за ученици от Ia, Iв и IIв, чиито родители са декларирали съгласие децата им да бъдат тествани. Другите ученици продължават обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави и се пазете!