Ние четем!

Поредица от инициативи за стимулиране на читателската активност и творческите умения на учениците от начален етап проведохме в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем във връзка с писмо № АД-04-121/ 30.01.2023 г. на РУО – Пловдив.

Учениците направиха красиви преписи на откъси от любими детски творби, рецитираха изучавани и неизучавани стихотворения, верижно четоха на глас. Неизменно до тях бяха техните учители и родители. Това направи четенето приятно и забавно.

Всички участници в инициативите си пожелаха по-често да четат заедно, за да съпреживяват вълнуващия свят на българската и на световната литература.

1а клас

1б клас

1б клас

2а клас

3а клас

3б клас

4а клас