Новият проект на училището – „Ние учим с интерес!“

Мечтите се сбъдват, когато работиш упорито!ОУ „Гео Милев“, с. Белозем отново има повод за гордост!„Ние учим с интерес!“ е проектът, с който училище „Гео Милев“ ще ангажира своите ученици между 11 и 13-годишна възраст. Дейностите по проекта се финансират от фондация „Софийска платформа“, в сътрудничество с неправителствената организация MitOst e.V. и фондация „Меркатор, ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и Община Раковски. Дейностите по проекта ще стартират през месец март 2021 г. „Ние учим с интерес“ има за цел повишаване на интереса и мотивацията у учениците от прогимназиален етап /5-7 клас/ и придобиване на умения за самостоятелно учене с цел по-добра бъдеща реализация. Дейностите по реализиране на проекта са свързани с изграждане на макетна карта на България, където учениците ще могат да провеждат интердисциплинарни уроци по различни предмети.Това става ясно от подаденото проектно предложение за кандидатстване по програмата за активизиране на общности от малки населени места „Европа като общност на граждани“