Нов училищен автобус

Със заповед на министъра на образованието и науката на нашето училище се сдоби с още един нов автобус – 35+1 места.

Училището ни е средищно и в него учат деца и ученици от с. Болярино, с. Шишманци, с. Белозем и по желание ученици от с. Чалъкови. За извозването им сутрин, след учебни занятия на обяд и след ЦДО ще се използват двата нови училищни автобуса, предоставени ни от МОН.