Областно състезание за защита при бедствия и извънредни ситуации

Нашият отбор, спечелил първо място на общинското състезание, се представи добре и на областния кръг. Сред 12-те явили се отбора Константина, Станимира, Габриела и Джовани заеха шесто място.