Обръщение към родители и ученици в 7 клас от Началника на РУО – Пловдив

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

 Предстои Ви важен етап от живота – кандидатстването след седми клас. То е първият по-сериозен избор, пред който се изправяте в търсене на образователни възможности и бъдеща професионална реализация. В този отговорен момент от живота на всеки един от Вас, трябва да бъдем заедно – ученици, родители, учители!

Училищата на територията на област Пловдив осигуряват качествено компетентностно ориентирано образование, даващо възможности за пълноценна реализация и творческо развитие на учениците като личности на успеха – интелигентни, високообразовани, мислещи, отговорни, адаптивни, способни да вземат решения и управляват живота си.

Екипите на образователните институции възпитават и обучават според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз, работят за усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развиват индивидуалността на децата и стимулират творческите заложби у учениците. Регионално управление на образованието – Пловдив и училищата създаваме възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки ученик, така че да постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.

Водени от желанието, да  бъдем полезни при избора на подходящо училище, в сайта на Регионално управление на образованието – Пловдив, раздел „Прием“, в Приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2021/2022 г, е публикувана информация за видовете училища, профилите, които предлагат, възможностите за реализация, формулите за балообразуване.

Актуалната информация за предстоящите дейности по приема на учениците  ще бъде  публикувана своевременно на сайта на РУО – Пловдив – www.ruobg.com.

Пожелавам Ви успешен избор и удовлетворяващи Ви резултати от изпитите.