Обучение в периода 07.02. – 14.02.2022 г.

В периода 7-14.02.2022г. ПРИСЪСТВЕНО в Основно Училище Белозем ще се обучават учениците от 1,2,3,4 клас както и 5 и 6 клас‼️‼️‼️‼️‼️Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и следва да се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7, 10 и 12 клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.