Обучение на киберскаути

На 11 и 12 септември 2017 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем ще се проведе двудневно обучение по Програма „Киберскаут“ на Националния център за безопасен интернет съвместно с Теленор България с ученици от нашето училище и ОУ „Д-р П. Берон“, с. Чалъкови. Ръководители на групите ученици са г-жа М. Шикова и г-жа Т. Манчева.

Основна цел на обучението е изграждане на компетентност у децата и юношите за реализиране на дейности по превенция на рисковото поведение във виртуалното пространство сред техните връстници. Допълнителни цели са:

  • Насърчаване на промяна в поведението във виртуалното пространство на децата и юношите чрез предоставяне на информация, упражняване на умения и работа с нагласи.
  • Изграждане на компетентност у децата и юношите за провеждане на подходящи дейности за превенция на рисковото поведение във виртуалното пространство сред техните връстници.
  • Създаване на условия за пълноценно партньорство между децата и юношите и ангажираните с тях възрастни и професионалисти – представители на училищата, родители и други.
  • Насърчаване на децата чрез киберскаутите да се обръщат към Центъра за безопасен интернет при проблеми във виртуалното пространство.
  • Стимулиране на училищата да организират инициативи за повишаване на осведомеността на децата за рисковете онлайн и пътищата за предотвратяването им.