Обучение на педагогически специалисти

В периода 26-27.11.2022 г. 22 педагогически специалисти повишиха своята квалификация с участието си в обучение от плана за квалификация на тема „Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“ с обучител Даниела Петкова.