Обучение от 21.02.2022 г.

Уважаеми, родители и ученици,

присъственият образователен процес се възстановява за всички паралелки в училище, считано от 21.02.2022 г. (понеделник), при спазване на досегашния ред – тестване или сертификат.