Осми април – международен ден на ромите

На 8 април 2014 г. в нашето училище се отбеляза Международният ден на ромската общност под надслов „Слънцето грее еднакво за всички“. 

Бе изготвена изложба с материали, показващи ромските символи, фотографии от ромския живот и празници. Ученици в ромски костюми показваха на желаещите учебните помагала и ромската литература. Много деца отправиха своите писмени пожелания към своите съученици по случай празника.

В следобедните занимания на ПИГ бяха прочетени ромски приказки.