Отбелязахме Деня на търпението

На 25 март отбелязахме Деня на търпението. В началото на първия учебен час учителите припомниха необходимостта от търпение, добронамереност, толерантност и позитивизъм в общуването с другите, от вс;;учване и разбиране на чуждата гледна точка. Бяха раздадени картички, а в групите за ЦДО учениците сами изработиха гривни с надписи „Търпение“ и „Бъди търпелив“. Гривни бяха подарени на учителите, на ръководството от УУС  с призив да бъдат по-търпеливи към немирствата на децата.

На флипчарт бяха поставени от учениците позитивни послания към своите съученици и приятели.