Отбелязваме Трети март

Учениците от 1в клас с класен ръководител З. Бойчева научиха за националния празник Трети март и подготвиха свои изпълнения.

Учениците от ГЦДОУД в начален етап заедно със своите учители отбелязаха Националния празник Трети март.

ГЦДОУД 2
ГЦДОУД 3
ГЦДОУД 4