Откриване на „Алея на родолюбието“

Тържествено откриване на проект „Алея на родолюбието“ в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, реализиран по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ РаковскиНа 02.06.2021 г. Изпълнителният директор на МИГ Раковски – Мария Гиева и експертът по прилагане на СВОМР – Веселина Канева присъстваха на тържествено откриване на „Алея на родолюбието“, реализирана в изпълнение на договор BG06RDNP001 – 19.034 – 0006 – С01/2020 г. по мярка „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Тържествена реч – приветствие произнесе г-жа Генова – директор на училището, а преподавателят по история в училището – г-жа Мънина представи личностите, избрани да бъдат увековечени в двора на училище „Гео Милев“ в село Белозем. Наред с ликовете на братята Кирил и Методий, Христо Ботев, Васил Левски и Иван Вазов са представени и значими за селото личности като поп Никола Белчов – заклинателят на участниците в Априлското въстание, Пейо Кюркчията – ктитор на училището и баща на първия демократично избран кмет на град Пловдив – Костаки Пеев, Клотилда Касабова – главен учител в училището от 1894 година. Официални гости на събитието бяха правнука на поп Никола Белчов, който прочете авторско стихотворение, посветено на заклеването на знамената и бунтовниците от Априлското въстание, както и Кунка Неделчева – директор на музеите в Копривщица, която прочете поздравителен адрес към директора на училището. На г-жа Гиева и на г-жа Канева бе оказана честта да участват в тържественото прерязване на лентата на „Алеята на родолюбието“, след което гостите бяха поканени да я разгледат и да се снимат за спомен. Екипът и ръководството на Местна инициативна група Раковски изказаха своите поздравления за успешно реализираната идея и изграждането на единствената по рода си алея с ликовете на значими българи, на която да бъдат провеждани часове по Родинознание и История на България и която да остане за бъдещите поколения.