Откриване на постоянна експозиция

На 25 ноември 2016 г. се отбелязват 1100 години от смъртта на свети Климент Охридски.

Свети Климент Охридски е първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Той е създател на кирилицата и основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

На този ден в училищната библиотека ще се открие постоянна експозиция от икони. Дарението ще се използва за обучението по различни учебни предмети – литература и български език, история и цивилизация, религия, за часовете по гражданско образование.