Отново ще участваме в НП „Иновации в действие“

Днес излязоха списъците на одобрените училища по НП „Иновации в действие“. ОУ “Гео Милев”, с. Белозем е в списъка с одобрените по модул 1 за 2022 г. Предстои посещение на иновативно училище „Христо Ботев“, с. Рупци, общ. Червен бряг. Целта е да се споделят нови елементи в организацията и съдържанието на обучението, иновации, свързани с управлението на училището.