Патронен празник – 15 януари 2014 година

На 15 януари 2014 г. ученици, учители и родители отбелязаха патронния празник на училището под мотото „Вие сте цял пламенност!“
На гостите на тържеството бяха представени класни проекти, разработени от началото на учебната година. Представена бе и презентация за училището и празниците през годините. На всички ученици, постигнали успехи в различни направления, бяха раздадени награди. Училищното ръководство бе подготвило изненади за всички присъстващи – училищен календар.
Завършекът на програмата бе осветен от пламъка на фенерите, пуснати от всички класове, и от огненото шоу на танцьорите  от „Дивинитас“.