Патронен празник 2019 година

На 15-ти януари отбелязахме патронния празник на училището.

Още на 7 януари бе поставено началото на „Седмицата на Гео Милев“ с различни изяви. Групите за ЦДО преписваха красиво стихотворения на Гео Милев и на дъщеря му Леда Милева, оцветяваха илюстрации към творбите, а накрая ГЦДО в прогимназиален етап направиха красиви книжки.

Репортерите от пети клас Кристина и Моника зададоха въпроси към всички паралелки в училището. Отговорите обобщиха в презентация.

Патронен празник

На 15 януари се проведе тържество, в което участие взеха ученици от училището – песни за училището, танц на четвъртокласниците, стихотворението „На баща ми“ от Леда Милева…

Наградени бяха отлично представителите се в конкурси и състезания ученици с медали, грамоти и награди.