Педагогически екип 2019-2020 година

Директор

Диана Генова

ЗДУЗ

Вержиния Стамболийска

Валентина Коларова

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Атанаска Чавдарова

I б – Тонка Григорова

II а – Пенка Накова

II б – Янка Минкова

III а – Йорданка Минчева

III б – Пенка Джатова

III в – Донка Пенева

IV а – Тошка Стоева

IV б – Петранка Матева

IV в – Донка Неделчева

V а – Мария Ефтимова

V б – Мария Благоева

VI а – Величка Радева

VI б – Мария Мънина

VI в – Деан Мелизамов

VII а – Иван Минков

VII б – Минка Колева

ПГ – 5 г. – Зорница Маркова

ПГ – 6 г. – Галина Кръстева

Стефани Костова – учител по английски език

Учители ГЦДОУД

Мария Григорова

Лили Ташикова

Запрянка Бойчева

Добринка Атанасова

Анна Борисова

Ирен Кълвачева

Христина Казакова
Мария Иванова

Росица Петрова – училищен психолог