Педагогически екип 2019-2020 година

Директор

Диана Генова

ЗДУЗ

Вержиния Стамболийска

Валентина Коларова

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Атанаска Чавдарова

I б – Тонка Григорова

II а – Пенка Накова

II б – Янка Минкова

III а – Йорданка Минчева

III б – Пенка Джатова

III в – Донка Пенева

IV а – Тошка Стоева

IV б – Петранка Матева

IV в – Донка Неделчева

V а – Мария Ефтимова

V б – Мария Благоева

VI а – Величка Радева

VI б – Мария Мънина

VI в – Деан Мелизамов

VII а – Иван Минков

VII б – Минка Колева

ПГ – 5 г. – Зорница Маркова

ПГ – 6 г. – Галина Кръстева

Стефани Костова – учител по английски език

Марианка Шикова

Тошко Карагьозов

Марийка Желязкова

Господин Хорозов

Учители ГЦДОУД

Мария Григорова

Лили Ташикова

Запрянка Бойчева

Добринка Атанасова

Анна Борисова

Ирен Кълвачева

Христина Казакова

Мария Иванова

Росица Петрова – училищен психолог