Педагогически екип 2023-2024 година

Директор

Диана Генова

ЗДУД

Вержиния Стамболийска

Генка Геройска

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Златина Димова –  учител в начален етап;

I б – Тонка Григорова – старши учител в начален етап;

I в – Анна Борисова – учител в начален етап;

II а – Пенка Накова – учител в начален етап;

II б – Янка Минкова – старши учител в начален етап; 

II в – Мария Григорова – старши учител в начален етап;

III а – Йорданка Минчева – старши учител в начален етап;

III б – Цветелина Събчева – учител в начален етап;

III в – Донка Пенева – старши учител в начален етап;

IV а – Тошка Стоева – старши учител в начален етап; 

IV б – Петранка Матева – старши учител в начален етап;

IV в – Запрянка Бойчева – учител в начален етап;

Донка Неделчева – старши учител в начален етап с АЕ

V а – Юлия Петрова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – технологии и предприемачество;

V б – Недялка Качамакова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – Математика, физика и астрономия; 

VI а – Славина Стоянова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – английски език;

VI б – Мария Благоева –  учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ; 

VII а – Величка Радева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ, КМИТ;  

VII б – Роза Георгиева – главен учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – музика;

трета възрастова група – 

четвърта възрастова група – Галина Кръстева – старши учител, предучилищна педагогика;

Тошко Карагьозов – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика;

Иван Минков – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ИИ, КМИТ;

Мария Мънина – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – история и цивилизации, география и икономика;

Минка Колева – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ЧП, БЗО, ХООС;

Мария Ефтимова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ФВС;

Гергана Илиева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ФВС.

Учители на ГЦДОУД

ГЦДОУД 1. – Добринка Атанасова – старши учител на ГЦДОУД в начален етап; 

ГЦДОУД 2.1. – Стоянка Петрова – учител на ГЦДОУД в начален етап;

ГЦДОУД 2.2. – Лили Ташикова  – старши учител на ГЦДОУД в начален етап; 

ГЦДОУД 3.1.  – 

ГЦДОУД 3.2. – Мария Нанчева – учител на ГЦДОУД в начален етап;

ГЦДОУД 4.1. – Атанаска Гергина – учител на ГЦДОУД в начален етап;

ГЦДОУД 4.2. – Сияйна Тодорова – учител на ГЦДОУД в начален етап;

ГЦДОУД 5 – 

ГЦДОУД 6 – Мария Иванова – учител на ГЦДОУД  в прогимназиален етап – математика; 

ГЦДОУД 7. – Елена Кавалова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ; 

Марияна Рудева – училищен психолог