Педагогически екип 2021-2022 година

2021-2022 година

Директор

Диана Генова

ЗДУД

Вержиния Стамболийска

Валентина Коларова

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Йорданка Минчева – старши учител в начален етап;

I б – Цветелина Събчева – учител в начален етап;

I в – Донка Пенева – старши учител в начален етап;

II а – Тошка Стоева – старши учител в начален етап;

II б – Петранка Матева -старши учител в начален етап; 

II в – Запрянка Бойчева – учител в начален етап;

III а – Атанаска Чавдарова/ Златина Димова – учител в начален етап;

III б – Тонка Григорова – старши учител в начален етап;

IV а – Пенка Накова – учител в начален етап; 

IV б – Янка Минкова – старши учител в начален етап;

Донка Неделчева – учител в начален етап с АЕ

V а – Величка Радева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ, история и цивилизации;

V б – Роза Георгиева – главен учител в прогимназиален етап, музика;

VI а – Юлия Петрова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – технологии и предприемачество; 

VI б – Минка Колева – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ЧП, БЗО, ХООС;

VI в – Мария Желязкова – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ;

VII а – Мария Ефтимова –  учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ФВС 

VII б – Мария Благоева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ;

трета възрастова група – Зорница Маркова – учител, предучилищна педагогика

четвърта възрастова група – Галина Кръстева – старши учител, предучилищна педагогика;

Тошко Карагьозов – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика;

Господин Хорозов – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ФВС;

Иван Минков – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ИИ;

Йоана Генева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап, ИТ;

Деан Мелизамоя – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – АЕ;

Мария Мънина – старши учител, общообразователе предмет в прогимназиален етап – история и цивилизации, география и икономика;

Недялка Качамакова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика

Учители на ГЦДОУД

ГЦДОУД 1.1. – Анна Борисова

ГЦДОУД 1.2. – Мария Нанчева

ГЦДОУД 2.1. – Стоянка Петрова/ Атанаска Гергина

ГЦДОУД 2.2. – Добринка Атанасова

ГЦДОУД 3 – Мария Григорова

ГЦДОУД 4 – Лили Ташикова

ГЦДОУД 5 – Христина Казакова

ГЦДОУД 6.1. – Генка Геройска

ГЦДОУД 6.2. – Мария Иванова

ГЦДОУД 7 – Ирен Кълвачева/ Ивелина Илиева

Росица Петрова – училищен психолог