Педагогически екип 2021-2022 година

Директор

Диана Генова

ЗДУД

Вержиния Стамболийска

Валентина Коларова

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Йорданка Минчева

I б – Цветелина Събчева

I в – Донка Пенева

II а – Тошка Стоева

II б – Петранка Матева

II в – Запрянка Бойчева

III а – Атанаска Чавдарова

III б – Тонка Григорова

IV а – Пенка Накова  

IV б – Янка Минкова

Донка Неделчева – учител в начален етап с АЕ

V а – Величка Радева

V б – Роза Георгиева

VI а – Юлия Петрова

VI б – Минка Колева

VI в – Мария Желязкова

VII а -Мария Ефтимова  

VII б – Мария Благоева

ПГ – 5 г. – Зорница Маркова

ПГ – 6 г. – Галина Кръстева

Тошко Карагьозов

Господин Хорозов

Иван Минков

Учители ГЦДОУД

Добринка Атанасова

Анна Борисова

Мария Григорова

Лили Ташикова

Цветелина Събчева

Мария Иванова

Генка Геройска

Ирен Кълвачева

Христина Казакова

Росица Петрова – училищен психолог

Йоана Генева

Мария Нанчева

2020/ 2021 година

Директор

Диана Генова

ЗДУД

Вержиния Стамболийска

Валентина Коларова

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Тошка Стоева

I б – Петранка Матева

I в – Запрянка Бойчева

II а – Атанаска Чавдарова

II б – Тонка Григорова

III а – Пенка Накова

III б – Янка Минкова

IV а – Йорданка Минчева

IV б – Пенка Джатова

IV в – Донка Пенева

Донка Неделчева – учител в начален етап с АЕ

V а – Юлия Петрова

V б – Минка Колева

V в – Марийка Желязкова

VI а – Мария Ефтимова

VI б – Мария Благоева

VII а – Величка Радева

VII б – Мария Мънина

VII в – Деан Мелизамов

ПГ – 5 г. – Галина Кръстева

ПГ – 6 г. – Зорница Маркова

Марианка Шикова

Тошко Карагьозов

Господин Хорозов

Иван Минков

Учители ГЦДОУД

Добринка Атанасова

Анна Борисова

Мария Григорова

Лили Ташикова

Цветелина Събчева

Мария Иванова

Генка Геройска

Ирен Кълвачева

Христина Казакова

Росица Петрова – училищен психолог

Йоана Генева

Мария Нанчева