Площадка по БДП

През изминалата учебна година спечелихме финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки по БДП“. Дофинансирахме със средства от училищния бюджет и резултатът е налице:

  • изградена съвременна площадка за обучението по безопасност на движението по пътищата с маркировка, пътни знаци;
  • подвижна площадка със светофари и роботи, занимателни игри.