Победители в международния конкурс „Мисли в зелено!“

Проект: Изграждане на площадка за компостиране.
От 6 държави, сред които Унгария, Полша, Румъния, Украйна, Великобритания, България – ОУ „Гео Милев“, с. Белозем на първо място и с награда 2000 евро.