Правилници

 Правилник за дейността на училището 10.01.19 г.

Правилник за дейността актуализиран на 09.10.2019 г.

Правилник за дейността – 14.09.2018 г.

Правилник за дейността на училището – 19.02.2019 г.

Правилник за дейността

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ