Представителна изява на участниците в „Математика за напреднали“

Последната публична изява на клуб по интереси „Математика за напреднали“ се проведе под формата на телевизионно предаване.  Децата бяха гости, а учителят им задаваше провокативни въпроси за живота и математиката. Малките математици представиха изработения от тях „Математически въпросник“ и под формата на игра – избери число от 1 до 27 (колкото е броят на съставените от тях задачи), решаваха и показаха математическа мисъл.