„Приказки в рисунки“ в ГЦДО 4 клас

В седмицата на книгата четвъртокласниците  от групите за целодневна организация на учебния ден направиха приказки в рисунки.