„Приказки под лампите“ – интересни моменти

Интересни моменти от срещата с любими български творци с учениците от Белозем.

Децата получиха подарък – книга от авторите на „Приказки под лампите“.