Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

От тази година стартира проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, за чиито цели е създаден Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. В портала може да намерите информация за професиите и профилите, за средните училища, висшите училища и специалности, за центровете за кариерно ориентиране.

Повече информация за проекта, както и трейлъри към тематични филми за кариерно ориентиране и интерактивни упражнения, може да прочетете ТУК.