Пролетен бал в ПИГ – 4

21 март 2016 година

Четвъртокласниците, включени в полуинтернатната група, под ръководството на своя възпитател Лили Ташикова организираха и проведоха пролетен бал с маски. Учениците от ПИГ 4 бяха с костюми на свои любими герои. Всеки ученик трябваше да отговори на няколко въпроса, а жури оценяше костюмите и отговорите. Учениците се състезаваха в  три категории за оценяване. Всеки участник трябваше да обясни защо е избрал този герой и с какво свързва пролетта.

Интересна бе категорията „Танц“. Емоции предизвика изборът на мис и мистър пролет. Короната на мис пролет спечели Елеонора Треновска, а мистър пролет – Михаил Кацарски.