Пролетен бал с маски в ПИГ – 4

На 21 март 2014 г. учениците от полуинтернатната група от 4 клас подготвиха интересни карнавални маски и костюми за посрещането на първа пролет.