Пролетен бал с маски

Учениците от ПИГ – 1.2 с възпитател Лили Ташикова организираха пролетен бал с маски в заниманията по интереси на 21.03.2015 г.