Професия пожарникар

Един обикновен учебен ден в ОУ „Гео милев“, с. Белозем. Часове, междучасия, контролни, закуски…..

Изведнъж се чува сигнал за евакуация! Всички се отправят към изхода на училището, устремени към мястото за строяване и проверка.

И всички са изненадани, учудени, малко притеснени… Пред погледа им има пожарна кола! Но не една, а две пожарни коли от ПБЗН (противопожарна безопасност и защита на населението), град Раковски.

Децата и учениците от нашето училище имаха възможност да се запознаят с пожарникари от град Раковски, техните пожарни коли. Научиха какво означава да си пожарникар, как се става пожарникар, какви са неговите задължения. Оказа се, че е необходимо да бъдеш отличник, а не „петоличник“, за да училиш за тази професия!

Учениците видяха устройството на пожарните коли, струята от вода, която се ползва за гасене на пожари, дъгата, получена от водните пръски…

И нарая – снимки за спомен с пожарникарите от ПБЗН, град Раковски!

Благодарим за невероятната емоция от видяното и преживяното. Очакваме с нетърпение следващата ни среща!