Публична изява на клуб „Арт и фотография в зелено“

На 37.03.2018 г. се проведе публичната изява на клуб „Арт и фотография в зелено“ с ръководител г-н Иван Минков. Наред с участниците в клуба присъстваха и ученици от други клубове.

Участниците разгледаха презентация, подготвена от ръководителя, дискутираха върху въпроси, породени от видяното.