Публична изява на клуб „Български език ще зная, като уча и играя“

На 31.05. 2018 г. клуб „Български език ще зная, като уча и играя“ проведе своята публична изява под мотото „Моите успехи!“. Ръководителят на клуба Сийка Карагьозова бе подготвила интересни езикови и литературни задачи. Учениците с желание решаваха индивидуални и групови задачи. Най-добрите получиха грамоти за своето представяне през годината в клуба.