Публична изява на клуб „Забавна математика“- IIв клас

Публичната изява на клуб „Забавна математика“ – 2в клас премина под мотото „Приказна математика“. Учениците се забавляваха и с лекота решаваха текстови, логически и занимателни задачи. Помогнаха на прин- ца да намери Снежанка и да я заведе в двореца. Показаха на совите Ула, Ола,Тула и Нола къде да кацнат на кулите на замък. Като използваха част от стихотворението на Ран Босилек „Родна стряха“, /търсеха скрити букви/ получиха името на древен град в България. Пресметнаха колко шеги трябва да използва Хитър Петър, за да надхитри принца и принцесата. Влязоха и в ролята на магьосници – провериха дали квадратите са магически. За активно участие в работата на клуба всеки участник получи грамота.