Публична изява на клуб „Приятел с компютъра“

Учениците от клуб „Приятел с компютъра“, съвместно с децата от 2 А клас и техните родители, които предоставиха снимки по случай празника на българската просвета и култура и славянската писменост, изработиха електронна книжка. В платформата Teams в екип ОУД, където провеждахме часовете си в електронна среда, децата подготвиха чудесна презентация. Учениците демонстрираха своите умения за работа с PowerPoint, проявиха креативност и дизайнерски способности. Записаха презентацията на своите компютри и в платформата Calameo преобразуваха продукта си в електронна книжка. Представям на вашето внимание, това което децата изработиха с голямо желание и ентусиазъм. 

 
https://en.calameo.com/read/006208894f9d6959da6e6

Ръководител Пенка Накова