Публична изява на клуб „Спортът и ние“

На занятието, проведено от клуб „Спортът и ние”, беше показана много добра технико-тактическа игра с различни усвоени похвати при овладяване и подаване на футболната топка, интересни удари към вратата и самоотвержена игра на вратарите. Най-добре се проявиха нападателите Божидар Павлов и Стефан Серафимов. Халфовете Исметин и Ахметин Димитрови бяха на добро ниво. Показаната игра доказа, че в клуб „Спортът и ние” са създадени умения за работа в екип и контрол върху темпото на игра.