Публични изяви на клубове

Месец май е наситен с предстоящи публични изяви на клубовете и групите по проект „Твоят час“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

 

КЛУБ РЪКОВОДИТЕЛ ДАТА ЧАС
1. Лесна математика – 2 клас Д. Пенева 11.05.2017 г. 12,35 ч
2. Четем, пишем, знаем – 3 клас С. Славова 11.05.2017 г. 14,40 ч
3. Математика в 1 клас Ж. Гендова 12.05.2017 г. 12,00 ч.
4. Сръчни ръце Ж. Гендова 12.05.2017 г. 15,00 ч.
5. Празничен календар Л. Ташикова 12.05.2017 г. 17,30 ч.
6. Математика в 3 клас П. Матева 16.05.2017 г. 12,40 ч.
7. Четем, пишем, знаем – 1 клас Е. Стоянова 17.05.2017 г. 12,50 ч
8. Математика в 4 клас П. Джатова 18.05.2017 г. 13,30 ч.
9. Цветна палитра – 2 П. Матева 18.05.2017 г. 15,30 ч.
10. Мажоретки В. Коларова 24.05.2017 г. 9,00 ч.
11. Мини мажоретки В. Коларова 24.05.2017 г. 9,00 ч.
12. Език без граници В. Стамболийска 26.05.2017 г. 15,30 ч.
13. Цветна палитра – 1 Ц. Боева 29.05.2017 г. 15,15 ч.
14. Лесна математика – 1 клас Т. Стоева 29.05.2017 г. 12,50 ч
15. Четем, пишем, знаем – 2 клас Д. Атанасова 30.05.2017 г. 12,35 ч
16. Драматизация и рецитаторско изкуство –  3 клас С. Славова 30.05.2017 г. 15,40 ч.
17. Български език в 1 клас Ж. Гендова 31.05.2017 г. 13,00 ч.
18. Четем, пишем, знаем – 3 клас Я. Минкова 31.05.2017 г. 14,40 ч
19. Четем, пишем, знаем – 4 клас Й. Минчева 31.05.2017 г. 13,30 ч
20. Лесна математика – 3 клас С. Славова 31.05.2017 г. 14,20 ч