Публични изяви на клуб „Спортът и ние“

През месец януари и месец февруари клуб „Спортът и ние“ с ученици от пети, шести и седми клас проведе три публични изяви.

Проведени бяха състезания по тенис на маса във физкултурния салон, както и баскетбол на спортната площадка на ОУ „Гео Милев”.

На изявите имаше ученици от различни класове и други клубове, както и други учители. Бяха излъчени най-добрите тенесисти и  баскетболисти.