Първа публична изява по проект „Твоят час“

На 23 декември от 15 часа в столовата на училището се проведе първата публична изява на клуб „Сръчни ръце“, ръководен от г-жа Жанета Гендова.

Малките сръчковци представиха пред своите родители какво са изработили в клуба. След приветственото слово на ръководителя на клуба учениците споделиха свои впечатления, изказаха пожеланията си за Коледа към родители и съученици.