Първият урок по БДП на нашите първокласници

Първокласниците проведоха своя първи урок по безопасност на движението по пътищата.