Първи етап на състезанието „Буквоплет“

На 28.02.2020 г. в училище се проведе първият етап на състезанието „Буквоплет“. Участваха деца от втори клас, които пред своите родители и учители показаха знанията си за българските думи и употребата им в изреченията. Състезанието има три кръга – в първия участниците чуват думата и я произнасят по букви, във втория етап – буквуват думата и я използват в изречение, в третия двамата финалисти попълват липсващата дума в изречение – писмено и устно. След оспорвана надпревара на финала премериха сили учениците от 2б клас – Ангел и Рафаилия.

Победител в училищния кръг на „Буквоплет“ е Ангел Стамболийски от 2б клас с класен ръководител П. Накова!

Поздравления за всички участници и техните родители!

Успех на победителя в следващия етап!