Пътуване до Казанлък и Скобелево

Учениците от клубове по интереси „Млад историк“ и „Това е България“ по проект „Твоят час“ осъществиха пътуване до няколко нови места на 21.04.2018 г. Първо посетиха тракийската гробница в Казанлък, а после имаха възможност да разгледат града на розата отблизо. Втората дестинация беше руската църква с позлатените кубета в гр. Шипка. Децата посетиха криптата към църквата и се докоснаха до руския стил църкви. В късния следобед учениците разгледаха етнографския комплекс „Дамасцена“ в с. Скобелево.