Работилница за характер

Характерът на учениците е важен фактор за успех в училище и живота, както показват резултатите на училища като KIPP в САЩ, базиращи дейността си на подход, съзнателно развиващ 7 силни страни на характера в своите ученици. „Заедно в час“ и „Характер.бг“ стартират пилотен сезон от училищни работилници за характер за ученици в начален етап на обучение с класни ръководители в програмата на фондацията.

В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем учениците от Iа клас и техният класен ръководител Константина Мавлова участваха в първото занятие на Работилницата за характер. Целта бе да се  подпомогне изграждането на лексика, разбиране и поведения на две силни страни на характера с приложимост в образованието: упоритост и любопитство. В следващите занятия заедно с Митко първокласниците ще разгледат останалите пет силни страни на характера: самоконтрол, пламенност, благодарност, оптимизъм и социална интелигентност. В началото на занятието Митко използва  тематични видеа, снимки, проведе игри и дискусии с учениците. Заедно обсъдиха същността и поведенията на застъпените силни страни на характера. Във втората част децата показаха в рисунки любопитството или упоритостта.

Училищните работилници за характер формират у учениците поведения като: 1) приключват, каквото започват; 2) остават с проект или дейност за повече от няколко седмици; 3) опитват усърдно дори след преживяване на провал; 4) остават отдадени на целите си; 5) продължават да работят упорито дори когато им се иска да се откажат.

С нетърпение очакваме втората среща с Митко от Работилница за характер!

 

 

 

 

 

Любопитство

Упоритост