Работилничка с мама

На 8 март децата от подготвителните групи в училище заедно с учителите – г-жа Г. Кръстева и г-жа Зорница Маркова изненадаха своите майки с „Работилничка с мама“. Децата съвместно изработиха с материали от ежедневието щъркелчета по темата „Щъркел шарен дългокрак“. Много емоции предизвика този инициатива, която показа, че включването на всички участници несъмнено води до успех. Изработените щъркелчета бяха подредени в изложба и всички участници получиха заслужени награди. Децата поздравиха своите майки със стихотворения, песни и танци.