Проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Всички български училища(общински и държавни) ще участват в новия системен проект на МОН. Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на обучение от разстояние в електронна среда.  Ще се осъществи обучение на  ученици, родители и учители, които ще имат възможността да се включат в онлайн обучение, ако то бъде неизбежно.

Учителите от ОУ „Гео Милев“ също се включиха в проекта, стартирайки в края на месец август.

Те активно и неуморно участваха в обучението, показвайки своите знания и усъвършенствайки се още повече в това направление.

В следващия етап на проекта ще бъдат включени – ученици и родители, които ще бъдат своевременно информирани за предстоящото обучение. 

 

 

Стартиралият вече проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ осъществи обучение на ученици, родители и учители в ОУ „Гео Милев“, село Белозем. Той дава възможност на всеки един от участниците в проекта да се включат в онлайн обучение, ако то бъде факт. Последният етап на проекта, в който бяха включени ученици и родители – приключи.