Разписание на училищните автобуси за 17. 09. 2018г.

На 17 септември 2018 год. пътуващите деца и ученици ще бъдат извозвани с два автобуса със следното разписание:

Първи автобус

  1. Белозем – Болярино – Белозем – IV – VII клас                        7:50    –    8:00     –    8:10
  2. Белозем – Шишманци – Белозем – Va, VI, VII клас                8:10   –     8:20     –    8:30
  3. Белозем-Шишманци-Белозем – III, IV,  Vбв клас                 8:30   –     8:40     –    8:50
  4. Белозем-Болярино-Белозем – ПГ – III клас                            8:50   –     9:00     –    9:10

Втори автобус

  1. Чалъкови-Белозем – всички класове                                         8:40    –     8:50
  2. Белозем-Шишманци-Белозем – ПГ – II клас                          8:50    –   9:00      –      9:10