Ранните бракове

На 25.02.2015 г. в нашето училище бе изнесена лекция пред учениците роми (5-8 клас) на тема „Преждевременни и ранни бракове сред младежите“.

Лектор бе г-н Асен Колев, представител на ромска организация от град Пловдив, присъстваха и представители от ОУ „Панайот Волов“, гр. Пловдив. С интерес бе изгледан филмът на ЦМЕДТ „Амалипе“ – „Животът е прекрасен“. Разяснени бяха рисковете от ранните бракове сред младежите в ромската общност.

Лекцията премина в интересен и непринуден разговор по поставените проблеми.